Dodatni programi glasbene šole Studio Brezovar

ZAČETNA ŠOLA KLAVIRJA IN PETJA

​Začetna šola je 4-urni (enomesečni) program namenjen spoznavanju s klavirskim inštrumentom ali z osnovami tehnike pravilnega petja in dihanja.

Je odlična priložnost, da brez dolgoročnih obveznosti, preverite glasbeno nadarjenost svojega otroka in ugotovite, če ga učenje glasbe zares veseli.

Odrasli učenci boste zakorakali v svet glasbe, se spoznali z našim načinom dela ter osnovami glasbene pismenosti in se odločili, če želite glasbo raziskovati še naprej profesionalno ali ljubiteljski.

Po končani začetni šoli na vašo željo skupaj postavimo cilje in nadaljujemo s sistematičnim delom.

Začetna šola je lahko tudi spoznavni paket za učence z glasbenim predznanjem, ki nas želite spoznati preden nadaljujete z glasbenim izobraževanjem v glasbeni šoli Studio Brezovar. ​​


KLAVIR ZA PREDŠOLSKE OTROKE (od 4-8l) V SPREMSTVU STARŠEV

Čeprav so otroci še premajhni, počasi in skozi igro začnejo spoznavati inštrument in prvine glasbene pismenosti. Hkrati vključujemo starše v delo in jih učimo kako, da pri otroku spodbudijo ljubezen do glasbe in glasbenega inštrumenta.


STROKOVNI (SKUPINSKI) OBISKI KONCERTOV IN OPERNIH PREDSTAV ZA NAŠE UČENCE

Za naše učence (in drugo zainteresirano javnost) občasno organiziramo strokovne obislke koncertov in opernih predstav, katerim sledi prijetno debatno druženje v katerem povemo nekaj več o poslušanem delu. Skupine so starosno usklajene. 

S tem želim pri naših učencih in drugih udeležencih razviti ljubezen do umetniške glasbe in navado, da se udeležujejo glasbenih dogodkov tudi v odrasli dobi oz. po prenehanju z glasbenim izobraževanjem.


MOJSTRSKI TEČAJI IN URE Z GOSTUJOČIMI PROFESORJI

Za naše učence (in drugo zainteresirano javnost) občasno organiziramo mojstrske tečaje in ure z gostujočimi profesorji


SVETOVANJE PRI NAKUPU INŠTRUMENTA

Svetovanje pri nakupu klavirskega inštrumenta uključuje poizvedbu o ponudbi (oglasi, trgovine), obisk ponudnika skupaj s kupcem inštrumenta in strokovno svetvanje. 


GLASBENA PRIPRAVLJALNICA

Skupinski program za otroke 7-9l kot priprava za šolanje na glasbeni šoli. Skupine štejejo do 10 otrok.


​​