Redni in ljubiteljski pouk klavirja/petje

Glasbena šola Studio Brezovar ponuja pouk KLAVIRJA, SOLO PETJA, SKUPINSKEGA PETJA in GLASBENE TEORIJE (Nauk o glasbi, Solfeggio, itd).

Ponujamo vam možnost rednega in ljubiteljskega pouka. Več kot desetletje ponujamo pouk na daljavo oz. delo prek spleta, čeprav smo mnenja, da je takšen pouk primeren samo v posebnih okoliščinah.

Redni pouk je predvsem namenjen otrokom in študentom, ljubiteljski pa vsem, ki želijo obogateti svoje življenje z glasbo. Medtem ko na rednem programu sledimo uradnem programu glasbenega izobraževanja v RS, na ljubiteljskem programu lahko učenec aktivno sodeluje pri izbiri žanra in programa, ki ga izvajamo in na katerem se učimo. Učenci rednega programa tudi imajo možnost izbire tako v okviru šolskega programa kot v okviru dodatnih vsebinah, ki so prav tako del učnega procesa.

Kot družinskemu podjetju profesionalnih glasbenikov, nam je kakovost pouka v naši šoli na prvem mestu.  Prav tako sta nam izjemno pomembni uspešnost in zadovoljstvo naših učencev. Kot zasebna šola imamo veliko posluha in potrpežljivosti za vsakega posameznika, njegove želje, način in tempo učenja. Pouk poteka v sproščenem, vendar delovnem vzdušju. Za uspeh pa je nujna tudi redna vaja, tako doma kot v šoli in sodelovanje staršev pri domačem delu.


IZPITI, NASTOPI IN PREIZKUSI

Na rednem celoletnem programu ob koncu šolskega leta organiziramo izpit na državni glasbeni šoli za pridobitev uradnega spričevala o končanem razredu v NGŠ. Priporočamo, da vsi osnovnošolski otroci in mladi pevci do 26 let ovrednotijo svoje znanje na letnem izpitu in si s tem pridobijo uradno veljavno glasbeno izobrazbo. Izpite organiziramo na glasbeni šoli s katero sodelujemo ali v šoli po vaši izbiri. 

Najbolj nadarjene in najbolj delavne učence spodbujamo, da se udeležujejo tekmovanj in jih na njihovo željo pripravljamo za sprejemne izpite za nadaljevanje šolanja na srednji glasbeni šoli ali na glasbenih akademijah.  
 
Z odraslimi učenci v začetku dela omislimo skupni cilj, ki ga s časom želimo doseči. Če si želite občasno ali redno nastopati za domače, javnost, ali v cerkvi, posneti eno ali več skladb v studiju, nastopati na karaoke večerih, ali se samo sproščati ob glasbi oz. igrati klavir ali peti za lastni užitek, mi vam bomo pomagali, da izpolnite svoje sanje.  

Med šolskim letom organiziramo skupinske in individualne nastope za naše učence.


NAUK O GLASBI

Z našimi učenci klavirja in petja, delamo nauk o glasbi in solfeggio sproti, ter jih pripravljamo na izpit na državni glasbeni šoli, ki ga organiziramo ob koncu šolskega leta.

Prav tako ponujamo ugodne pakete ali redni individualni pouk iz NGL in glasbeno-teoretičnih vsebin, kot dodatni pouk za učence drugih glasbenih šol, ali kot pomoč pri pripravi za letne izpite. 

Baletnim in glasbenim šolam, ki pouka NGL nimate, ponujamo skupinski pouk za vaše učence v prostorih vaše šole.


NASVET ZA USPEŠNO ŠOLANJE

Na rednem celoletne programu starše naprošamo, da aktivno sodelujejo v procesu učenja in spremljajo delo in napredek svojega otroka. ​​

Prosimo, da poslušate nasvete učiteljev in spoštujete njihove napotke in nasvete. S pozitivno afirmacijo in spodbujanjem otroka prosimo, da sodelujete s profesorjem pri vzpostavitvi dnevnega ritma in rutine samostojne vaje inštrumenta in pri tem pomagate otroku.

Za povprečno dobre rezultate priporočamo, vsaj 15min dnevno samostojne vaje inštrumenta v 1. razredu, vsako naslednje leto pa ta čas podaljšujemo vsaj za 15min dnevno.


SPLETNE (ONLINE) URE

Dogajalo se nam je, da se naši učenci preselijo v drugo državo zaradi šolanja ali dela. Pogosto so želeli nadaljevati delo z nami in smo jim mi prek sodobnih načinov komunikacije to omogočili.

Zato smo se odločili, da tudi lokalno in globalno ponudimo možnost online glasbene šole. V kovidnih razmerah so izkušnje z online načinom sploh prišle prav in je večina naših učencev redno opravila vse predvidene izpite in uspešno opravila zaključne inštrumente in teorije in inštrumenta(petja).

Tudi po kovidu bomo z veseljem ponujali tudi spletne (online ure), posebej odraslim učencem, če vam tako bolj ustreza.

Absolutno priporočamo klasično delo v živo z učiteljem vedno, ko je to mogoče. Lahko kombiniramo tudi online in offline pristop občasnega obiskovanja klasičnih ur in online posvetovanjem.