Studio Brezovar, Glasbena šola s posluhom 041359936, info@studiobrezovar.si

Klavirski nastop in spremljava

klavirska spremljava

Klavirska spremljava je sestavni del učnega procesa petja in kot takšana je všteta v ceno učnih ur petja.

V Studiu Brezovar ponujamo profesionalno klavirsko spremljavo (korepeticijo) za pevce, profesionalne glasbenike in učence glasbenih šol. Na klavirju vas bo spremljal Robert Brezovar, pianist in operni pevec, zaposlen v SNG Opera in balet Ljubljana.

Naše najbolj napredne učence spodbujamo h komornem sovrstniškem sodelovanju in zbiranju izkušenj v klavirski spremljavi znotraj šole, vendar izključno, ko je to v obojestranskem interesu pianista in umetnika. Tovrstnega sodelovanja kot šola ne zaračunavamo, se pa sproti dogovarimo s starši obeh učencev, da dobi pianist zadostno nagrado in spodbudo za svoje delo, umetnik pa visoko kakovostno spremljavo.

Vas zanima učenje klavirja ali petja v naši glasbeni šoli?