Studio Brezovar, glasbena šola s posluhom 051389798, info@studiobrezovar.si

Klavirsko-pevska šola za mlade (od 12l)

glasbeno izobraževanje v najstniškem obdobju ima številne pozitivne učinke Za razvoj mladega človeka

Glasbena šola za otroke in mladostnike

KLAVIRSKO – PEVSKA ŠOLA ZA MLADE

Klavirsko- pevska šola za mlade je poseben celoviti program za najstnike in študente do 25 leta. Program je intenziven in strukturiran in je namenjen izobraževanju tudi v smeri pridobivanja uradne, državno priznane izobrazbe na nivoju nižjega glasbenega izobraževanja in hkrati kot priprava za kasnejšo poklicno pot, vpis v srednjo šolo ali na glasbeno akademijo pri nas ali v tujini.

Program je sestavljen iz štiri ure na teden:

  • 2 uri (30′) petja, 1 ure klavirja (30′) in 1 ure NGL(30′) na smeru Petje
  • 2 uri (30′) klavirja, 1 ure petja (30′) in 1 ure NGL(30′) na smeru Klavir

Temelji na premisam klasičnega pouka petja in v idealnih pogojih traja 4-6 let, včasih tudi krajše če je učenec posebno motiviran in zagnana ali mu njegov cilj nalaga drugačen tempo učenja. Poleg rednih ur ponujamo možnost dveh dodatnih ur na teden – 1 ure petja in 1 uro petja/klavirja/glasbene teorije, za tiste, ki želite več. Na dodatnih urah programski in žanrovski pouk popolnoma prilagajamo vašim željam. na at način vsem, ki se želite uriti tudi v drugih zvrsteh glasbe (pop, mjuzikal, jazz, dr.) omogočamo, da pridobite celovito izobrazbo in se samozavestno podate na glasbeno karierno pot ali obogatite svoje življenje z eno celovito glasbeno izkušnjo in formalno pridobljeno glasbeno izobrazbo.


POZITIVNI UČINKI UČENJA GLASBE ZA NAJSTNIKE IN MLADE

Glasbena šola za najstnike in mlade je najboljša naložba v kognitivnem razvoju vašega mladostnika ali vas samih. Znanstvene raziskave so pokazale številne pozitivne učinke glasbenega izobraževanja za umski, psihični, telesni in učni razvoj in zdravje mladega človeka.

Dokazano je, da učenje in redna vaja petja in klavirja pri mladostniku lahko zviša inteligenčni kvocient za cele tri stopinje in pripomore večplastnem razvoju možganov. Otroci in najstniki, ki se učijo glasbe, se hitreje motorično razvijajo, glasba pri njih izboljšuje socializacijo in odnose z okolico, kognitivni razvoj, čustveno in verbalno inteligenco, samozavest, pomirjenost, vztrajnost, prepoznavo naravnih, logičnih in kognitivnih vzorcev, in dr. Pri mladostnikih začetek učenja glasbe močno izboljšuje učni uspeh.

Nenazadnje, dandanes je glasba povsod. V družbi vrstnikov so otroci in mladostniki vešči glasbe zelo priljubljeni. Le redko imajo težave z integracijo in dobrimi odnosi z okolico, tako v šolskem in družbenem okolju kot tudi kasneje, na delovnem mestu. V odrasli dobi se precej boljše nesejo z morebitnimi težavami, anksioznimi motnjami in depresijo. In starejši otrok/najstnik rad hodi v glasbeno šolo, saj se počuti nekaj posebnega.


Pozitivni učinki učenja klavirja ZA mlade

Raziskava iz 1998 je pokazala, da učenje klavirja drastično izboljšuje veščine ustvarjalnega abstraktnega mišljenja pri otrocih, veliko bolj kot recimo računalništvo. Dokazano je tudi, da otroci, ki hodijo na ure klavirja, kažejo za 34% boljši uspeh pri matematičnih in znanstvenih vsebinah v šoli, precej boljše rezultate v učenju tujih jezikov ter po treh letih učenja inštrumenta večjo stopnjo samozavesti in socialnih veščin.

Pri malih pianistih je bolj razvita veščina hitrega in skoncetriranega branja ter vztrajnosti v šolskih vsebinah, saj so pri klavirju te veščine naravno priučene od najmlajših dneh. V motoričnih, sploh pa finomotoričnih veščinah, so neprimerno boljši od svojih sovrstnikov in umsko hitreje napredujejo, saj skozi glasbeno ustvarjanje sinhrono razvijajo in povezujejo motorične in umske aktivnosti in centre v možganih.

Zaradi tega se učenje klavirja šteje tudi kot odlična oblika terapije pri disleksičnih otocih. Prav tako so raziskave pokazale, da pri kinestetičnih otrocih in otrocih z ADHD-jem učenje klavirja pomaga pri zbranosti in naravnem umirjanju njihovega nagnjenja k pretirani in nenehni aktivnosti. Zaradi ponavljajočih vzorcev imajo avtisti igro na klavirju zelo radi in pogosto dosežejo zelo dobre in celo izjemne rezultate. Fokusiranost na glasbo jim v veliki meri izboljšuje umske in kognitivne veščine, kar vpliva tudi na socializacijo in komunikacijo z zunanjim svetom.

Vpišite svojega otroka na učenje klavirja v naši šoli. Čeprav so nam kakovost pouka in rezultati izjemno pomembni, v naši glasbeni šoli za otroke predvsem skrbimo za to, da otrok vzljubi glasbo in da ga ta obogati za celo življenje ter mu pomaga na vseh drugih področjih šolanja in ustvarjanja.


Pozitivni učinki učenja petja za mladostnike

Otroci začnejo peti v vrtcu že od zgodnjega otroštva. V nižjih razredih osnovne šole se osnovnih veščin in pojmov učijo s petjem pesmic in jih ta pevska izkušnja zaznamuje za celo življenje. Učitelj ali starš prehitro zna povedati otroku, da ne zna peti. To lahko pusti resne posledice na otrokov razvoj, saj mu je petje skorajda prva oblika socializacije, javnega nastopanja in prostega izražanja sebe v družbi. Zato nikar ne storite tega svojemu otroku, tudi če “fuša”! To je le zato ker motorično ne zna uporabljati vokalnega aparata, kar se uči kot vse ostalo.

Telesni učinki

Petje je aerobna vaja celega telesa. Izboljšuje telesno držo, uravnava krvni tlak in aktivira mišice celega telesa. Telo uči finomotorični kontroli mišic in vezi, ki jih se v vsakdanjem življenju ne zavedamo, v petju pa jih intenzivno uporabljamo. S tem veliko bolj natančno spoznavamo in tudi vzljubimo svoje telo ter vplivamo na njegovo dobro počutje.

Petje je zelo zahtevna možganska funkcija. Vključuje verbalni, memorični, finomotorični, čustveni, vizualni in avditivni kanal prejemanja in izražanja čustva in sporočil iz in v zunanji svet. Pri petju možgani opravljajo zahtevne motorične in umske veščine. Zaradi tega hitreje delujejo tudi na številnih drugih področjih učenja in vsakdanjega delovanja.

Psihični učinki

Otrok in mladostnik, ki poje, ima boljšo samopodobo in v večini življenjskih situacijah nastopa bolj samozavestno. Precej bolj sproščeno govori v javnosti, kar se tudi pozna pri spraševanjih v šoli. Tudi komunikacija z vrstniki in starejšimi je boljša. Pevec se skozi glasbo nauči jasno izražati svoje misli, razmišljanja, želje, potrebe in čustva z veliko fleksibilnostjo razumevanja za druge.

Petje spodbuja celoten endokrini sistem in izločanje hormona oksitocina, ki je odgovoren za srečo in dobro počutje. Uravnava kortizol, ki je odgovoren za stres. Prav tako skozi petje spraznimo čustva in veliko lažje shajamo s slabimi stvarmi, ki nam pridejo naproti. Petje ima zdravilen učinek na duha in telo, še posebej v najstniškem obdobju. Pomaga nam, da vse izzive premagamo precej hitreje kot bi drugače.

Otroci z vedenjskimi in učnimi težavami pogosto najdejo rešitev v petju. Petje večplastno pozitivno vpliva na psiho in telo. Mladostnik razbremeni trenutnega nezadovoljstva, jeze, upora in drugih dejavnikov, ki ga preprečujejo, da normalno funkcionira in dosega najboljše učne rezultate po svojih zmožnostih.

V otroški in mladostniški dobi je glasba zelo pomembna. Tisti ki pojejo so zelo priljubljeni med vrstniki. Mladi pevci pa samozavestno nastopajo v družbi v šolskih in izvenšolskih dejavnostih, saj se ne bojijo slišati in z glasom artkulirati svoje misli in čustva.

Kognitivni učinki

Petje izboljšuje veščino branja, razumevanja, pomnjenja, analize, razvija finomotorične veščine in veščine opazovanja in povezovanja. Pevci se hitro učijo tujih jezikov, sproščeno se izražajo v svojem in tujem jeziku, so odlični poslušalci in prepoznavajo vsako spremembo v dikciji, tako svoji kot tuji. Skozi kontroliranje vokalne motorike se tudi naučijo kontroliranja jeze in drugih neprijatnih čustev in se učijo empatije in sozvočja čustev z drugim. Branje besedil in glasbe hkrati jim odpira nevrološke povezave v možganih za lažje dekodiranje najrazličnejših simbolov iz okolice. To jim omogoča, da se boljše znajdejo v prostoru, novi situaciji in jim celo izboljšuje matematične in druge kognitivne veščine.

Petje je ena izmed najbolj sofisticiranih veščin, ki povezuje fizične, finomotorične, glasbene, mentalne, socialne in druge veščine pri otrocih. Zato je za razvoj mladostnikov morda ena izmed najbolj hvaležnih dejavnosti, ne glede na njegove prirojene predispozicije in nadarjenost.

Petje je lahko zabava, poklic ali terapija – ne bo žal, da ste svojega otroka in mladostnika vpisali v našo glasbeno šolo petja.