Za vrtce in organizacije

glasbene urice za vrtce

POUK NAUKA O GLASBI ZA GLASBENE IN PLESNE ŠOLE

Plesnim in glasbenim šolam, ki nimajo lastnega pouka nauka o glasbi, ponujamo skupinski pouk NGL v prostorih vaše glasbene šole. Program je lahko prilagojen programu vaše šole, končni cilj mu je priprava na izpit iz nauka o glasbi na javni glasbeni šoli.  Za vaše učence organiziramo izpite na javni glasbeni šoli, če to želite in potrebujete.


GLASBENE URICE IN GLASBENA PRIPRAVLJALNICA ZA VRTCE

V vašem vrtcu organiziramo glasbene urice za otroke od 4l naprej. Urice so namenjene spoznavanju glasbe in ritma s poslušanjem, petjem, glasbenimi igricami in podobno. Program je predvsem zabaven vendar tudi zelo poučen kot priprava za kasnejše morebitno glasbeno izobraževanje. Tudi ponujamo glasbeno pripravljlalnico za otroke v prostorih vrtca.


DODATNA PONUDBA ZA ORGANIZIRANE SKUPINE

  • Organizirani strokovni obiski opernih predstav in glasbenih koncertov, s prijetnim debatnim druženjem po dogodku 
  • Tematska glasbena predavanja za zavode, organizacije in društva.
  • Pevski zbor za vaš zavod ali organizacijo
  • Pevska druženja občasna ali redna, sproščanje in druženje ob petju in glasbi, karaoke večeri s strokovnim vodstvom in opremo, interne zabave in tekmovanja

DODATNA PONUDBA ZA PODJETJA

  • Interni pevski zbor za vašo organizacijo
  • Teambuilding