Cenik

CENIK 2022/23 V GLASBENI ŠOLI STUDIO BREZOVAR

REDNI/LJUBITELJSKI POUK IN KLAVIR ZA PREDŠOLSKE OTROKECena
CELOLETNI POUK – REDNI PROGRAM
VPIS MOGOČ KADARKOLI MED ŠOLSKIM LETOM

redni fiksni termini (dve šolski uri na teden, 2x 45min))

MESEČNI PAVŠAL VSEBUJE:
1- 2 x 45 minutna individualna ura/teden

2- Minimalno dva nastopa na letni ravni
(ob zadostni prirpavljenosti)

3- Govorilne ure (obvezne za starše 1. mesečno)

4- Klavirska spremljava za pevce všteta v ceno

5- Klavir: učbenika za klavir in nauk o glasbi in notni zvezek
ter delovni material
Petje: učbenik za nauk o glasbi, notni zvezek, delovni material
(gratis, ob plačilu prve položnice)

6- Izpit na državni glasbeni šoli ob koncu šolskega leta
iz klavirja/petja in NGL gratis
ob zadostni pripravljenosti učenca, o čem odloča učitelj in
za učence, ki začnejo učenje najkasnje do 1. novembra v tekočem šolskem letu.

V primeru, da je učitelj mnenja, da ni zadosten napredek,
je izpit možen na zahtevo in stroške starše.
Izpit organizira šola in če učenec prisluži oceno več kot 3, stroške izpita povrnemo.
__________________

NADOMEŠČANJE UR:
ODPOVED UČENCA – Dogovor o nadomeščanju je možen,
če učitelj ima prost termin za nadomeščanje (brez obveznosti) in
če je redna ura bila odpovedana vsaj 48h vnaprej.
Neopravljene ure se ne odbijejo od cene, saj gre za mesečni pavšal.
ODPOVED UČITELJA – Predlaga se nadomestni termin.
Neopravljene ure se odbijejo od cene.

__________________

DVA OTROKA IZ ISTEGA GOSPODINJSTVA –10% pri vsakem
VEČ KOT 2 URI NA TEDEN NA OSEBO: vsaka naslednja ura 15€
LETNA ŠOLINA: 1500€
(v enkratnem znesku ob
začetku leta: 1350€)
šolsko leto: 1. sep – 31-junij.

OBROKI:
cca 150€/mesec:
sep. 150€
okt. 150€
nov. (1t šp): 112.5€
dec:. (1t šp): 112.5€
jan: 150€
feb (1t. šp): 112.5€
mar: 150€
apr: 150€
maj: (1t. šp) 112.5€
junij: 150€

Prvi mesec se obračuna po učinku,
vendar min 50% polne cene.
PAKET 10 UR v predplačilu
(VELJAVNOST 60 DNI BREZ MOŽNOSTI PODALJŠANJA)

redni fiksni termini

Ura se šteje kot opravljena, če ni odpovedana min 24h vnaprej

Možnost delanja izpita na glasbeni šoli

(velja tudi za več oseb iz istega gospodinjstva)
200€
PAKET 10 UR v predplačilu
(VELJAVNOST UR – DO PORABE)

termini so lahko redni ali občasni

naročanje termina – min 48h-72h vnaprej,
Ura se šteje kot opravljena, če ni odpovedana min 24h vnaprej

(velja tudi za več oseb iz istega gospodinjstva)
250€
1 ŠOLSKA URA (45min)
KLAVIR/PETJE/NAUK O GLASBI

sprotno plačilo
naročanje termina vsaj 48h vnaprej

TEDENSKI POPUST – SPROTNO PLAČEVANJE:
30€ 1. ura, 25€ 2. URA, 20€ 3. URA, 15€ 4. IN 15€ 5.. URA V ISTEM TEDNU
(velja tudi za več oseb iz istega gospodinjstva)
30€

DODATNI PROGRAMI GLASBENE ŠOLECena
ZAČETNA ŠOLA KLAVIRJA/PETJA
Spoznavanje z našo šolo in učenjem glasbe za začetnike – 4 šolske ure
100€
SKUPINSKI POUK PETJA
1-krat tedensko/2 krat tedensko na osebo
​​za učence naše glasbene šole

50€/75€
30€/45€
PEVSKI ZBOR
mesečna članarina/letna članarina v enkratnem znesku
​Za učence naše glasbene šole – brezplačno
40€/300€
NAUK O GLASBI ZA GLASBENE IN PLESNE ŠOLE
GLASBENA PRIPRAVLJALNICA ZA VRTCE
do 10 otrok, mesečni strošek
1krat tedensko/2krat tedensko
dodatni otrok200€/300€
15€/20€
SVETOVANJE PRI NAKUPU INŠTRUMENTA
za vse učence naše glasbene šole brezplačno
50€
SVETOVANJE GLASBENIH SKUPIN
redno – tedensko/redno-14 dni/občasno
Za glasbene skupine, ki potrebujejo svetovanje, kritično oceno, pomoč,
strokovno vodstvo itn.​
do 6 članov skupine – 2 uri svetovanja
40€/60€/100€
PRIHOD NA DOM
(znotraj ljubljanske obvoznice, samo izjemoma)
15€/prihod

KLAVIRSKA SPREMLJAVACena
VADBENA URE NGŠ (45 min)
prvih 5 ur/po 5. ur (isti program)
25€/20€
VADBENA URA STAREJŠI (60 min)
prvih 5 ur/po 5. ur (isti program)
30€/25€
AVDICIJA/SPREJEMNI IZPIT cena vadbene ure
Ostali nastopi po dogovoru oz. procentu
PRIHOD NA VAJO15€/prihod
KOREPETICIJA ZA UČENCE NAŠE ŠOLE:
brezplačna v okviru učnega proces
v druge namene 50% od uradnih cen oz. po procentu za plačljive nastope

GLASBENI COACHING/GLASBENA DRUŽENJACena
INDIVIDUALNI GLASBENI COACHING (1H)
in
DRUŽINSKI COACHING (cena na družino)
​5 terminov v predplačilu (popust 20%) / 10 terminov v predplačilu (popust 30%)
50€/70€
SKUPINSKI GLASBENI COACHING
​5 terminov v predplačilu (popust 20%) / 10 terminov v predplačilu (popust 30%)
35€/oseba
GLASBENA DRUŽENJA
  ​5 terminov v predplačilu (popust 20%) / 10 terminov v predplačilu (popust 30%)   
 30€
GLASBENA DRUŽENJA ZA ZAPRTE SKUPINE DO 10 OSEB
enkratni “friendbuilding”
mesečnina (4 druženja)
150€/skupina
300€
TEAMBUILDING ZA PODJETJApo dogovoru