Studio Brezovar, glasbena šola s posluhom 051389798, info@studiobrezovar.si

Glasbena šola Studio Brezovar

KLAVIRSKO-PEVSKA GLASBENA ŠOLA

Glasbena šola Studio Brezovar

Glasbena šola Studio Brezovar je specializirana šola za klavir, petje in glasbeno teorijo.

Glasbene ure potekajo, pri nas doma – v Domžalah ali v Ljubljani na vašem domu. Prihod na dom je možen samo v okviru ožjega mestnega obroča Ljubljane.

Orientirani smo na delo z učenci, za katere v drugih šolah ni preveč posluha:

Poleg tega smo ustvarili:

 • poseben celovit šolski program klavirsko-pevske šole za najstnike in mlade, ki se odločijo, da z glasbenim izobraževanjem začnejo po 11 letu ali ga nadaljujejo na zasebni ravni, bolj umirjeno (ali pa intenzivno) v skladu z lastnimi ambicijami in željami. Program je usklajen s programom državne glasbene šole (smer petje in smer klavir), ob koncu leta se opravi zasebni izpiti na državni GŠ, učenca po želji pripravljamo za nadaljevanje šolanja na konservatorijih in akademijah ali za tekmovanja, nastope indr. V klavirski program vpisujemo učence od 11 leta, na pevskega pa od 12 leta starosti.

Pomagamo tudi

 • učencem drugih glasbenih šol, ki potrebujejo dodatno pomoč ali spodbudo pri klavirju, petju i NGL, da pridejo do boljših rezultatov na izpitih, tekmovanjih, sprejemnih izpitih in avdicijah za nadaljevanje šolanja, ter tistim ki imajo glasbo v srednješolskem in univerzitetnem šolanju (igralci, pedagogi, dr.), da uspešno opravijo izpite.

Smo družinsko podjetje profesionalnih glasbenikov in izjemno skrbimo za kakovost pouka, ter prepoznavnost, uspešnost in zadovoljstvo naših učencev. Zato smo pripravljeni prisluhniti vsakemu učencu in način dela prilagoditi njegovi starosti, značaju, hitrosti napredovanja in žanrovski izbiri programa.

Želimo, da naše učence ljubezen do glasbe oplemeniti in spremlja celo življenje. Čeprav jim želimo približati in predstaviti klasično glasbo, jih tudi spodbujamo, da spoznajo kakovostno in brezčasno glasbo vseh žanrov in različne tehnike njenega izvajanja.


GLASBENA ŠOLA, ki najbolj ustreza vašim željam in ambicijam:

 • šolski redni program klavirsko-pevske šole (smer petje ali smer klavir)- učenje petja in klavirja, ter glasbene teorije po učnem načrtu za glasbeno izobraževanje v RS in priprava na letne izpite v državni glasbeni šoli (svetujemo za vse šolarje) – Klasičen program lahko kombiniramo tudi z drugimi žanri, ampak je za redni pouk in pripravo na izpit potrebno predelati določeno število klasičnih skladb. Vpis možen celo šolsko leto. V klavirski program vpisujemo učence od 11l. , na pevskega pa od 12 leta starosti.
 • ljubiteljski program in glasbena šola za odrasle (od 15 l naprej), s precej svobode pri izbiri programa in žanrovske usmeritve – klasičen, žanrovski (pop, jazz, m(j)uzikal), kombinirani program petja in klavirja – fleksibilni termini.
 • priprava za vaše glasbene izzive in preizkuse:
  • sprejemni izpiti za srednjo glasbeno šolo in glasbene akademije,
  • avdicije za pevske ali igralske skupine,
  • glasbena tekmovanja (pevska, pianistična, drugo)
  • izpiti in sprejemni izpiti na AGRFT, Pedagoški fakulteti itd,
  • studijsko snemanje ali koncert (za domače in/ali javnost),
  • vse druge glasbene izzive in preizkuse na katerih se je potrebno pokazati v najboljši luči v petju, klavirju in glasbeni teoriji (NGL, solfeggio, drugo),

IZPITI IN PREIZKUSI

Na šolskem programu klavirsko-pevske šole za mladostnike ponujamo smer petje in smer klavir. Na klavirsko smer vpisujemo učence od 11l. na pevsko pa od 12. leta starosti. Poleg klavirja in petja učence učimo in pripravljamo na izpit iz nauka o glasbi po učnem programu glasbenih šol.

Ob koncu šolskega leta organiziramo izpit na državni glasbeni šoli. S tem se pridobi uradno spričevalo o končanem razredu v NGŠ. Izpite organiziramo na glasbeni šoli s katero sodelujemo ali v šoli po vaši izbiri. 

Priporočamo, da vsi do 20. leta starosti ovrednotite svoje znanje na letnem izpitu in si s tem pridobite uradno veljavno spričevalo o zaključenem razredu v glasbeni šoli.

Klasičen program lahko kombiniramo tudi z drugimi žanri, vendar je za redni pouk in pripravo na izpit potrebno kakovostno predelati določeno število klasičnih skladb in predelati klasične tehnične vaje in skladbe.

Najbolj nadarjene in najbolj delavne učence spodbujamo, da se udeležujejo tekmovanj. Na njihovo željo jih pripravljamo za sprejemne izpite za nadaljevanje šolanja na srednji glasbeni šoli ali na glasbenih akademijah.  


DELO NA LJUBITELJSKEM PROGRAMU ZA MLADE IN ODRASLE

Na ljubiteljskem programu in z odraslimi v začetku dela omislimo skupni cilj, ki se ga s časom želimo doseči. Če si želite občasno ali redno nastopati za domače, javnost ali v cerkvi, posneti eno ali več skladb v studiu, nastopati na karaokah, graditi profesionalno glasbeno kariero, izpolniti svoje otroške sanje, ali se samo sproščati ob glasbi oz. igrati klavir ali peti za lastni užitek, mi vam bomo pomagali, da izpolnite svoje glasbena cilje in želje.


NASTOPI

Med šolskim letom organiziramo skupinske in individualne nastope za naše učence na rednem progamu ob zadostnem številu zainteresiranih učencev.


NAUK O GLASBI IN POMOČ OB ŠOLANJU NA DRUGI GLASBENI ŠOLI

Z našimi učenci klavirja in petja, delamo nauk o glasbi in solfeggio sproti. Pripravljamo jih na izpit na državni glasbeni šoli, ki ga organiziramo ob koncu šolskega leta ali v dogovorjenem terminu.

Prav tako ponujamo ugodne pakete ali redni individualni pouk iz NGL in glasbeno-teoretičnih vsebin, kot dodatni pouk (inštrukcije) za učence drugih glasbenih šol, ali kot pomoč pri pripravi za letne izpite. 

Učencem drugih glasbenih šol ponujamo tudi podporo in pomoč pri klavirju, petju in glasbeni teoriji.

Baletnim in glasbenim šolam, ki pouka NGL nimate, ponujamo skupinski pouk za vaše učence v prostorih vaše šole.


GLASBENA ŠOLA ONLINE – SPLETNE GLASBENE URE

Možnost online pouka smo ponujali tudi pred kovidnim obdobjem, saj so nekateri naši učenci, ko so se zaradi šolanja ali dela preselili v druge države, želeli nadaljevati učenje z nami. Prek sodobnih načinov komunikacije smo jim lahko to omogočili in se je obneslo precej dobro. Zato vam tako lokalno kot globalno ponujamo možnost online glasbene šole.

V kovidnih razmerah so predhodne izkušnje z online načinom prišle prav in je večina naših učencev redno in uspešno opravila vse predvidene zaključne izpite iz teorije in inštrumenta (petja). Tudi po kovidu še naprej ponujmo spletne (online) ure glasbe, vendar svetujemo vsaj hibridno delo oz. kombiniranje online in offline pristopa učenju, če delo v živo ni mogoče.

Absolutno priporočamo klasično delo v živo z učiteljem vedno, ko je to mogoče, posebej za otroke do 16 leta in za vse začetnike.


DELO Z OSEBAMI Z ZMERNIMI POSEBNIMI POTREBAMI (od 12l starosti)

Osebe z zmernimi posebnimi potrebami od 12l. starosti (disleksija, avtizem, ADHD, motnje pozornosti idr.) vključujemo v vse programe naše glasbene šole in te programe za njihove osebne potrebe popolnoma prilagodimo.

Za njih je učenje glasbe izjemno pomembno, tako psihično kot fizično. Dokazano je da glasba blagodejno deluje na možgane. 

Pri avtistih se z glasbenim ustvarjanjem izboljšuje njihova komunikacijia z zunanjim svetom, poleg tega pa njihovo potrebo za motorično aktivnostjo usmerimo na nekaj, kaj jim zaradi repetitivnosti resnično prinese veliko veselje in korist. Pri disleksikih se z glasbenim ustvarjanjem izboljšuje koncentracija in sinhronizacija gibov. Pri blažjih cerebralnih težavah ali poškodbah možganov glasbena izobrazba z urjenjem fine motorike in posluha pomaga k izboljšanju stanja in prevladovanju lažjih motoričnih izzivov tudi v vsakdanjem življenju. Glasba je nekaj kar nas zelo pomirja, ter motivira in angažira k predanosti. In je še izjemno popularna. Otroci z ADHD-jem in motnjami pozornosti ter tudi vedenjskimi težavami so ponavadi zelo emotivni in v izražanju skozi glasbo najdejo tisto pomoč, ki jo ne morejo pridobiti drugje. 

Delu z osebami s posebnimi potrebami posvečamo posebno pozornost v naši šoli. 

Obiščite stran naše glasbene šole in preberite več o učenju klavirja in petja pri nas.


INKLUZIVNA GLASBENA ŠOLA – VSEM DOSTOPNA GLASBENA IZKUŠNJA

Glasbo želimo približati vsem, ne glede na domnevne prirojene zmožnosti in socialni status. Vsako leto nekaj večletnih najbolj nadarjenih učencev štipendiramo in jim naše znanje in čas ponudimo po zelo znižanih cenah ali brezplačno.

We welcome expats and their children in our school.

All our services are available also in English, Serbian; Croatian and Bosnian, without any additional charges.


Vse naše programe ponujamo tudi prek spleta oz. na daljavo v hibridni obliki pouka.